Activitățile proiectului

Counter

 • Site Counter:777,605
 • Unique Visitor:49,294
 • Registered Users:1
 • Unregistered Users:257
 • Blocked Users:257
 • Published Nodes:151
 • Unpublished Nodes:28
 • Server IP:188.237.172.3
 • Your IP:172.70.134.44
 • Since:08 Dec 2014

   

  2015-01-20Vizualizari:3,792Vizitatori:1,761

  Proiectul DISCUS va fi implementat prin intermediul următoarelor activități:

  • Organizarea  a 2 ateliere de lucru (care includ studii de caz) pentru reprezentanții administrațiilor publice locale, organizațiile societății civile și IMM-uri  cu participarea experților V4 privind dezvoltarea locală bazată pe TIC, cu scopul de a identifica problemele relevante și de a spori participarea locală în procesul de luare a deciziilor. După fiecare atelier de luru va fi elaborat un set de recomandări privind:

            o implementarea sistemelor informatice relevante pentru autoritățile locale
            o e-servicii locale care urmează să fie dezvoltate

  • Organizarea a 2 vizite de studiu în țările din grupul Vișegrad pentru cîțiva vizionari selectați dintre reprezentanți ai administrației publice locale, pentru a sprijini transferul de cunoștințe și colaborarea.
    
  • Dezvoltarea unui proiect de plan de acțiune pentru implementarea serviciilor electronice locale în două localități rurale selectate, luând în considerare oportunitățile pentru PPP-uri la nivel local.
    
  • Organizarea de 2 seminare cu reprezentanți ai sectorului academic, guvernamental, de afaceri, societatea civilă, mass-media și experți din țările V4 privind problemele de dezvoltare a societății informaționale, în  baza rezultatelor atelierelor de lucru. Seminarele se vor axa pe:

           o modul cum problemele identificate la nivel local sunt reflectate și abordate în documentele de politici elaborate de APC
           o proiecte de politici, legislație, reglementări în domeniile e-Guvernare / Societate Informațională

  • Elaborarea recomandărilor privind amendamentele la politici publice, reglementări etc.  pentru autoritățile publice relevante, pe baza bunelor practici preluate din țările grupului Visegrad și concluziilor de la seminare.

    Ultima modificare:  26-01-2015 17:09:50