Articol despre DISCUS la forumul internațional CEE e|Dem and e|Gov Days 2017 din Budapesta

Counter

 • Site Counter:805,647
 • Unique Visitor:53,062
 • Registered Users:1
 • Unregistered Users:257
 • Blocked Users:257
 • Published Nodes:151
 • Unpublished Nodes:28
 • Server IP:188.237.172.3
 • Your IP:172.70.35.7
 • Since:08 Dec 2014

   

  2017-05-25Vizualizari:6,325Vizitatori:1,896

  În perioada 4-5 mai 2017, la Budapesta, Ungaria a avut loc Forumul Internațional: Central and Eastern European e|Democracy and e|Government Days 2017. Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) a fost unul dintre co-organizatorii evenimentului, alături de 5 instituții europene cu renume: Austrian Computer Society, National University of Public Service din Budapesta; Andrássy University din Budapesta; University of Public Administration and Finance din Ludwigsburg, Germania; și Austrian Insititute for European Law and Policy.

  Un sfert din lucrările publicate (12 articole) aparțin celor 22 autori unici de la 10 instituții din Republica Moldova, fiind o contribuție apreciată înalt de organizatori. Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale a prezentat 6 articole, inclusiv în coautorat cu CNAA, USM, ASEM și Centrul de e-Guvernare. Alte 6 articolele din cadrul conferinței au fost prezentare de autori de la Universitatea Pedagogică de Stat, USM, UTM, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AȘM, în coautorat cu Academia Militară „Alexandru cel Bun” și Academia de Științe a Moldovei. Totodată 4 dintre cele 21 de sesiuni tematice au fos moderate de colegii din Moldova. Dona Școla, dr. Ruslana Grosu și Anastasia Ștefanița au moderat sesiunile Privacy and Data Protection, eDemocracy și eGovernment.

  Evenimentul, aflat la a 4-a ediție și cu o prezență de peste 120 persoane din diverse țări ale lumii, a avut ca tematică centrală “Decalajul digital în regiunea Dunăreană: mai este încă seminificativ în înțelegerea adoptării TIC în eDemocrație și eGuvernare?”. ”Conferința se adresează practicienilor din sectorul public și factorilor de decizie, profesioniștilor din industrie și mediului academic. Disciplinele acoperite sunt în principal științele informației, științele administrative și drept, științele politice, sociologia și economia.

  Participarea și implicarea activă a cercetătorilor din Republica Moldova se datorează colaborării eficiente dintre MTIC în persoana doamnei Dona Școla (ex-viceministru TIC, membru al Comitetului Experților în Administrația Publică al ONU, care este unul dintre membrii Comitetul de Program al Conferinței) și AȘM, în persoana dr. Igor Cojocaru (directorul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale).

  Cooperarea în cadrul Platformei de Discuții privind Dezvoltarea Societății Informaționale (DISCUS) și investițiile în cercetările din domeniul TIC la nivel național, au rezultat în crearea unei mase critice de cercetători competenți care să contribuie cu lucrări de calitate la nivel internațional.

  Conferința a fost deschisă de prof. dr. András Nemeslaki de la National University of Public Service din Budapesta. Cu un cuvînt de salut au venit prof. dr. András Patyi, rectorul National University of Public Service, prof.dr. Wolfgang Ernst, rectorul University of Public Administration and Finance, Ludwigsburg, Germania și prof. dr. Hendrik Hansen de la Andrássy University Budapest.

  Tematica evenimentului - decalajul digital din diverse perspective - a fost abordată de către doi vorbitori-cheie: Wolfgang Gerstl, membru al Parlamentului European, care s-a axat pe guvernarea participativă și valorile democratice și Dušan Stojanović, directorul pentru eGuvernare din cadrul Ministerului Administrației Publice din Serbia, care a pus în discuție provocările utilizării serviciilor electronice în Serbia.

  În seara zilei de 4 mai, în incinta Andrássy University Budapest s-a desfășurat panelul de discuții cu tema: "Noul decalaj digital se referă la tehnologie sau la competențele civice?", cu participarea experților internaționali: Ronald Bieber, secretarul general al Austrian Computer Society; Dona Școla, membru al Comitetului Experților în Administrația Publică al ONU, ex-viceminitru TIC din Moldova; Dušan Stojanović, directorul pentru eGuvernare din cadrul Ministerului Administrației Publice din Serbia; Martin Übelhör, Comisia Europeană, ex-membru al cabinetului Comisarului UE pentru Economia și Societatea Digitală și Jani Makraduli, ex-vicepreședinte al Adunării parlamentare din Macedonia.

  Articolele prezentate de autorii din RM au acoperit domeniile de interes pertinente, printre care:

  - Reformarea ecosistemului de date și a sistemului statistic din RM pentru a face față provocărilor Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, din articolul “A New Revolution: Data Revolution (first steps of Moldova)”, prezentat de Irina Cojocaru (IDSI), scris în coautorat cu dr. Igor Cojocaru, Ion Coșuleanu, Anastasia Ștefanița (IDSI) și Costel Todor (Civicus CMD, România). Cercetarea are la bază activitățile și rezultatele obținute în cadrul proiectului PNUD ”Organizarea procesului de cartografiere a ecosistemului de date din Republica Moldova”.

  - Diferențele de utilizare a tehnologiilor la nivel național și local din perspectiva e-serviciilor, decalajele în spațiul rural și cel urban precum și bunele practici însușite de țările Visegrad. Articolul a fost prezentat de Anastasia Ștefanița și Ion Coșuleanu (IDSI) a fost scris în baza experienței obținute în urma implementării proiectului Visegrad – DISCUS din 2015.

  - Rolul și impactul instrumentelor informatice în asigurarea transparenței cercetărilor științifice în RM, din articolul “The Role of Information Instruments in Ensuring Transparency in Scientific Research – the case of the Republic of Moldova” prezentat de dr. Ion Holban (CNAA), elaborat în coautorat cu dr. hab. Vitalie Minciună și dr. hab. Gheorghe Cuciureanu (IDSI, CNAA).

  - Resurse educaționale deschise, adoptarea tehnologiilor deshise în învățămîntul superior din Moldova, din articolul “Openess in Higher Education”, prezentat de dr.Tatiana Chiriac (UPSC).

  - Analiza politicilor instituționale de Acces Deschis la nivel național, din articolul “Open Access Policy to Research Outputs in the Republic of Moldova. State of the Art and Perspectives”, prezentat de Rodica Cujbă (IDSI), scris în coautorat cu dr.hab. Nelly Țurcan (USM, IDSI).

  - Impactul tehnologiilor în dezvoltarea economiilor bazate pe cunoaștere în Ucraina și Republica Moldova, din perspectiva sectorului public, prezentate de Anastasia Ștefanița (IDSI) și coautorii dr. Tetiana Shkoda și dr. Larysa Emelyanenko (Universitatea Națională Economică “Vadym Hetman”, Kiev, Ucraina).

  - Rolul internetului și a rețelelor de socializare în procesul de recrutare în organizațiile islamice teroriste în baza studiului de caz: Al Qaeda și ISIS, prezentate de dr. Ruslana Grosu (Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AȘM) scris în coautorat cu Vasile Bubuioc (Academia Militară „Alexandru cel Bun”).

  - Provocările și perspectivele serviciilor de e-guvernare din Moldova, din articolul “e-Government Services in Moldova: Value and Opportunities”, prezentat de Mihai Grecu (IDSI) scris în coautorat cu dr. hab. Ilie Costaș (ASEM) și Artur Reaboi (Centrul de e-Guvernare).

  - Metodologie și algoritm de management a riscurilor securității informaționale pentru infrastructurile locale, prezentată de Rodica Bulai (UTM), scrisă în coautorat cu dr. Dumitru Ciorbă, Andrei Poștaru, Rostislav Călin (UTM).

  - Provocările implementării Resurselor Educaționale Deschise de către profesori, abordate de dr. Roza Dumbrăveanu (UPSC).

  Delegația din RM a participat la data de 3 mai 2017 la conferința internațională afiliată forumului e|Dem and e|Gov Days 2017, întitulată “Măsurarea guvernării: Teorie și Practică” (Measuring Governance: Theory and Practice). Conferința a fost organizată de National University of Public Service Budapesta, Ungaria. În centrul discuțiilor au fost rapoartele “Buna Guvernare” publicate de către Centrul de Cercetări privind Buna Guvernare din cadrul National University of Public Service. Discuțiile și a dezbaterile dintre practicieni și cercetători din diferite țări s-au axat pe modalitățile și instrumentele de măsurare a guvernării, economia durabilă, administrația publică eficientă și provocările digitale. 

  Sursa: www.idsi.md

  Tags: 

    Ultima modificare:  25-05-2017 08:30:24