Parteneri

Counter

 • Site Counter:777,588
 • Unique Visitor:49,291
 • Registered Users:1
 • Unregistered Users:257
 • Blocked Users:257
 • Published Nodes:151
 • Unpublished Nodes:28
 • Server IP:188.237.172.3
 • Your IP:162.158.78.103
 • Since:08 Dec 2014

   

  2015-01-20Vizualizari:2,919Vizitatori:1,590

  Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, Republica Moldova

  Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) este o organizație de cercetare axată pe cercetări și elaborarea de aplicații pentru dezvoltarea societății informaționale. Institutul este unica organizație de cercetare certificată ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 și ISO 27001. IDSI reprezintă o sursă de informare și consultanță, cooperînd activ cu persoanele fizice și juridice interesate în edificarea unei societăți informaționale la nivel national, regional și international.

  IDSI își propune să devină un institute de excelență, care să ofere suport prin cercetare și aplicații ca punct strategic de colaborare cu organizațiile naționale și international în domeniul societății informaționale și cunoașterii.

   

  Fundația pentru Dezvoltarea Societății Informaționale, Polonia 

  Fundația pentru Dezvoltarea Societății Informaționale (FRSI) este o organizație non-guvernamentală înființată în 2008 de Polish-American Freedom Foundation. Obiectivul FRSI este de a sprijini și promova dezvoltarea unei societăți informaționale cu un sector foarte bine dezvoltat de servicii, standarde educaționale ridicate, acces larg și ieftin la Internet, accesul publicului la informații, precum și capacitatea de a face schimb de date, indiferent de distanțe. FRSI desfășoară activități pentru a spori accesul cetățenilor, instituțiilor și organizațiilor la tehnologiile informației și comunicațiilor bazate pe Internet și depune eforturi de popularizare a beneficiilor utilizării acestor tehnologii în viața cetățenilor.

  FRSI desfășoară proiecte de modernizare care vizează implicarea locuitorii din satele poloneze și orașele mici în vieța socială și economică, facilitînd astfel accesul acestora la informații, cunoștințe și cultură.

   

  proIS, s.r.o., Slovacia

  PROIS a fost înființată în 2007 și are o experiență bogată în domenii,  precum procesul de aderare al Slovaciei la UE (1999-2004), elaborarea și managementul proiectelor, edificarea societății informaționale și e-Guvernare. Unii dintre experți au fost implicați în construirea infrastructurii de eGuvernare în Slovacia (Concepția Națională de Informatizare a Administrației publice și a infrastructurii naționale, 2008) și în organismele europene (Agenția Europeană de Mediu, grupuri de lucru ale Comisiei Europene, grupuri de lucru OCDE).

  Activitățile actuale ale companiei sunt orientate pe lucrul cu informații, oferindu-le în format ușor de utilizat, combinate pentru scopuri de marketing, utilzînd facilitățile oferite de Internet, suportul acordat IMM-urilor și instituțiilor publice în pregătirea proiectelor, colectarea de fonduri, administrarea proiect elor și crearea parteneriatelor.

   

  DATAB consult s.r.o., Republica Cehă

  DATAB consult a fost înființată în 1999, iar experții companiei au activat în administrația publică (administrația de stat și locală). Compania are o experiență de durată, inclusiv implementarea sistemelor informatice în administrația publică în sectoarele economice ș de management a documentelor.

  DATAB consult este capabil să ofere suport pentru soluții legate de gestiunea finanțelor publice (metodologie și implementare), managementul documentelor, unificarea elementelor de date în sisteme informatice ale administrației publice și gestionarea acestora, suport în standardizare.

   


    Ultima modificare:  26-01-2015 16:50:42