120 de specialiști întruniți la seminarul DISCUS: Soluții TIC pentru Serviciile Locale din 24-25.11.15

Counter

 • Site Counter:795,547
 • Unique Visitor:51,795
 • Registered Users:1
 • Unregistered Users:257
 • Blocked Users:257
 • Published Nodes:151
 • Unpublished Nodes:28
 • Server IP:188.237.172.3
 • Your IP:172.70.134.198
 • Since:08 Dec 2014

   

  2015-11-26Vizualizari:4,099Vizitatori:2,074

  La 24-25 noiembrie, la Chișinău a avut loc seminarul: Soluții TIC pentru Serviciile Locale (Aspecte Practice). Evenimentul a fost organizat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale în cadrul proiectului DISCUS, cu suportul financiar al Fondului Internațional Visegrad.

  La seminar au participat aprox. 120 de persoane, dintre care 15 primari, 20 viceprimari, secretari ai consiliilor locale/raionale, 20 reprezentanți ai bibliotecilor, școlilor/liceelor/universităților din țară, precum și mai mulți specialiști din autoritățile publice locale de nivel I și II din Moldova.
  Agenda seminarului poate fi accesată aici.

  La eveniment au fost prezenți acad. Ion Tighineanu, prim vicepreședintele Academiei de Științe; Sergiu Ceauș, secretar general adjunct al Guvernului; Andrei Cușcă, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor; dr.hab. Veacesalv Ursachi, șef SSIT AȘM.

  Seminarul a început cu prezentarea aspectelor practice privind protecția datelor cu caracter personal, realizată de 2 specialiști de la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Reprezentanții Cancelariei de Stat au prezentat instrumentele de finanțare a proiectelor APL din surse externe. Iar, specialiștii de la Centrul de Guvernare Electronică au demonstrat serviciile guvernamentale electronice reutilizabile. În același context, administratorul Î.S. MoldData – Dorian Bodiu, a vorbit despre zona “.MD” pentru APL: penetrabilitate, deziderate și realități. S-a discutat despre problemele autorităților locale în procesul de creare și dezvoltare a paginilor web, mentenanța e-mailurilor oficiale.
  Managerul de proiecte și Consultantul IT, PNUD Moldova – Olesea Cazacu și Eugen Plătiță, au prezentat instrumentele IT pentru APL, dezvoltate în cadrul proiectelor implementate de PNUD Moldova. De asemenea, au fost prezentate rezultatele programului Novateca în Republica Moldova și au fost anunțate următoarele activități în cadrul programului.

  Experții din țările Visegrad: Polonia, Slovacia, Republica Cehă au venit cu mai multe sugestii privind implementare e-serviciilor la nivel local prin exemplificarea experiențelor avute de aceste țări.

  Un subiect de interes pentru reprezentanții APL la eveniment a fost “Registrul Gospodăriilor. Abordare conceptuală“, prezentată de Mihai Grecu – Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale.

  Directorul IDSI – dr. Igor Cojocaru a prezentat serviciile inovative ale IDSI care pot fi oportunități pentru APL, servicii precum turul virtual, administrare rețele, dezvoltarea sistemelor informaționale, pagini web etc.

  Conform chestionarelor de evaluare, majoritatea participanților au apreciat la maxim nivelul de organizare al seminarului și consideră utile prezentările realizate și aplicabile cunoștințele/informațiile acumulate.

  IDSI aduce sincere mulțumiri partenerilor: Academia de Științe, Cancelaria de Stat, CNPDCP, Centrul de Guvernare Electronică, Î.S MoldData, programul Novateca, PNUD Moldova; experților din țările Visegrad, echipei de organizare a IDSI și Fondului Internațional Visegrad.

  Seminarul din 24-25 noiembrie este activitatea de încheiere a proiectului DISCUS, care are durata de un an – 2015. În total au fost organizate 4 evenimente: 2 ateliere de lucru și 2 seminare; 2 vizite de studiu: în Polonia și în Slovacia. La evenimentele proiectului DISCUS din 2015 au participat în total aprox. 300 de participanți din 33 raioane ale RM, reprezentanți ai sectorului academic, guvernamental, ai societății civile, ai mass-mediei.

  Prezentările de la seminar pot fi accesate aici:
  - Aspecte generale și practice privind protecția datelor cu caracter personal - Sergiu Arsene, Sergiu Bozianu, CNPDCP
  - Instrumente de finanțare a proiectelor APL din surse externe - Victor Nicolăescu, Alexandru Rusu, Cancelaria de Stat
  - Zona .MD pentru APL: penetrabilitate, deziderate și realități - Dorian Bodiu, MoldData
  - Instrumente IT pentru APL - Olesea Cazacu, Eeugeniu Plătiță, PNUD Moldova
  - Despre programul NOVATECA - Maria Gonța, Novateca
  - Despre vizita de studiu în Slovacia din octombrie 2015 - Anastasia Ștefanița, IDSI
  - Noi experiențe din Slovacia - Cristina Grejdieru, CR Sîngerei
  - Servicii IDSI - oportunități pentru APL - dr. Igor Cojocaru, IDSI
  - Soluții TIC - recomandări - ing. Vladimir Benko, Slovacia
  - DEUS-DCOM - ing. Vladimir Benko, Slovacia
  - TAP system - ing. Vladimir Benko, Slovacia
  - Sugestii privind implementarea e-serviciilor locale - RNDr. Vratislav Datel, Republica Cehă
  - Exemplu de program informatic pentru APL - dr. Krzysztof Atlasiewicz, Polonia

  Galeria foto de la seminar

  Tags: 

    Ultima modificare:  04-12-2015 14:25:56