Pe portalul UNIMEDIA despre DISCUS - IDSI

Counter

 • Site Counter:777,618
 • Unique Visitor:49,299
 • Registered Users:1
 • Unregistered Users:257
 • Blocked Users:257
 • Published Nodes:151
 • Unpublished Nodes:28
 • Server IP:188.237.172.3
 • Your IP:172.70.38.186
 • Since:08 Dec 2014

   

  2015-11-19Vizualizari:2,627Vizitatori:1,451

  UNIMEDIA:
  În anul 2015 Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale al Academiei de Științe a Moldovei s-a angajat în activități susținute de promovare a implementării instrumentelor bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor în autoritățile publice locale (APL).
  Fiind coordonator al Proiectului DISCUS – Platformă de discuții privind problemele de dezvoltare a societății informaționale (www.discus.idsi.md), IDSI promovează modelul european de aplicare eficientă a politicilor societății informaționale/ instrumentelor de e-guvernare în Republica Moldova în procesul de luare a deciziilor, utilizând experiența țărilor Visegrad. Proiectul durează un an și este realizat cu suportul financiar al Fondului Internațional Visegrad (IVF - 21470018).
  Pe parcursul anului au fost organizate 3 evenimente la Chişinău: 2 ateliere de lucru şi un seminar și 2 vizite de lucru: una în Polonia și alta în Slovacia. În total la evenimentele DISCUS au participat aprox. 200 persoane - funcţionari publici locali, reprezentanţi ai mediului academic, ai mediului guvernamental, ai societăţii civile, mass-mediei. La 24-25 noiembrie va avea loc încă un seminar care va încheia seria evenimentelor proiectului.

  Atelierul de lucru din 17-18 martie 2015 a avut tematica: dezvoltarea locală bazată pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, cel din 22 - 23 septembrie: Servicii Publice Locale Electronice, iar seminarul din luna mai: Soluţii TIC pentru Serviciile Locale (reglementări legale).
  La cele 3 evenimente DISCUS au fost realizate 40 de prezentări, au vorbit 15 specialişti naţionali (de la Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, Academia de Științe a Moldovei, Centrul de Guvernare Electronică, Ministerul Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor, Institutul pentru o Guvernare Deschisă şi alţi parteneri). Un rol important îl au cei 4 experţi în domeniul societăţii informaţionale: 3 din ţările Visegrad (V4); și 1 din Reublica Moldova: dr. Krysztof Atlasiewicz din Polonia; Ing. Vladimir Benko din Slovacia; RNDr. Datel Vratislav din Republica Cehă, dr.hab. Anatol Gremalschi. Experţii străini au împărtășit experienţa ţărilor Visegrad în domeniul e-serviciilor locale exemplificând atât cu bune practici dar şi lecţii învățate.
  În urma fiecărui eveniment sunt elaborate studii de cercetare cu caracter de recomandare pentru autoritățile locale din Moldova. 2 Studii pot fi accesate electronic pe pagina web a proiectului: www.discus.idsi.md/rapoarte, în limba engleză şi în limba română:
  "Recomandări privind implementarea sistemelor informatice relevante pentru autoritățile locale"
  "Recomandări de politici publice/ reglementări/ amendamente pentru autorităţile publice relevante din Republica Moldova".
  Urmează a fi publicat Studiul în baza atelierului de lucru din 22-23 septembrie 2015 cu titlul: Recomandări privind implementarea e-serviciilor locale în Moldova.
  În cadrul vizitei de studiu în Polonia (iulie 2015) 4 funcţionari publici locali din Moldova şi un responsabil de la IDSI au vizitat 10 instituţii din 4 localităţi şi au participat la 20 de prezentări, discuții directe cu specialiştii polonezi. Altă delegație din funcţionari locali şi cercetători ştiinţifici de la IDSI au vizitat 4 localităţi din Slovacia, s-au întîlnit cu specialişti din 15 instituţii şi au discutat experienţele bune dar şi lecţiile însuşite de slovaci în procesul de edificare a societăţii informaţionale.
  Participanții la vizitele de studiu a făcut un schimb de experienţă pentru transferul de bune practici din Polonia şi Slovacia în Republica Moldova, au fost stabilite contacte în scopul viitoarei colaborări în pentru implementarea serviciilor electronice locale.
  Participanții la evenimentele organizate au apreciat înalt organizarea și conținutul acestora. Unul din rezultatele cele mai importante ale proiectului este conștientizarea faptului că autoritățile publice locale au un partener și punct de referință pentru implementarea serviciilor bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor – Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale.

  ANUNŢ
  Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale al AȘM anunţă seminarul cu tematica: Soluţii TIC pentru Serviciile Locale (Aspecte Practice). Evenimentul va avea loc la 24 - 25 noiembrie 2015 și se va desfășura la Chișinău.
  La eveniment sunt invitaţi să participe funcţionarii publici locali, reprezentanţi ai sectorului guvernamental, ai societăţii civile, ai comunităţii academice, reprezentanţi ai mediului de afacerii, ai mass-media.
  La eveniment vor fi prezenţi experţii din țările Visegrad: Polonia, Slovacia și Republica Cehă precum şi alţi experţi, vorbitori locali. Tema privind e-serviciile va fi discutată şi prezentată din perspectiva aspectelor practice.
  Seminarul va dura o zi şi jumătate (24 noiembrie - ora 09.30 - ora 18.00, 25 noiembrie - ora 09.00 - ora 14.00) şi se va desfăşura în incinta Institutului Muncii - sala de conferințe, etaj. I, str. Zimbrului 10, Chişinău MD - 2024.
  Cheltuielile de deplasare a participanților din teritoriu vor fi rambursate la prezentarea tichetelor de călătorie. Cazarea este asigurată, pentru 24 - 25 noiembrie, din cadrul proiectului.
  Proiectul este realizat cu suportul financiar al  Fondului Internațional Visegrad (IVF - 21470018).

  Pentru înregistrare la eveniment vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: [email protected]
  să completați formularul online:
  http://goo.gl/forms/RxVTVL6NcZ
  sau la numărul de telefon: 022 289 846.


    Ultima modificare:  04-12-2015 14:40:36