UNIMEDIA despre seminarul DISCUS din 24-25 noiembrie 2015

Counter

 • Site Counter:777,603
 • Unique Visitor:49,294
 • Registered Users:1
 • Unregistered Users:257
 • Blocked Users:257
 • Published Nodes:151
 • Unpublished Nodes:28
 • Server IP:188.237.172.3
 • Your IP:172.71.222.191
 • Since:08 Dec 2014

   

  2015-12-01Vizualizari:2,791Vizitatori:1,487
  120 de specialiști din toată țara întruniți la seminarul DISCUS organizat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale al AȘMUNIMEDIA:
  La 24-25 noiembrie, la Chișinău a avut locseminarul: Soluții TIC pentru Serviciile Locale (Aspecte Practice). Evenimentul a fost organizat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale al Academiei de Științe a Moldovei în cadrul proiectului DISCUS, cu suportul financiar al Fondului Internațional Visegrad.

  La seminar au participat aprox. 120 de persoane, dintre care 15 primari, 20 viceprimari, secretari ai consiliilor locale/raionale, 20 reprezentanți ai bibliotecilor, școlilor/liceelor/universităților din țară, precum și mai mulți specialiști din autoritățile publice locale de nivel I și II din Moldova.

  Evenimentul a fost transmis online pe www.idsi.md si www.discus.idsi.md, înregistrând peste 900 de vizualizări.

  La eveniment au fost prezenți acad. Ion Tighineanu, prim vicepreședintele Academiei deȘtiințeSergiu Ceauș, secretar general adjunct al GuvernuluiAndrei Cușcă, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilordr.hab. Veacesalv Ursachi, șef SSIT AȘM.

  Seminarul a început cu prezentarea aspectelor practice privind protecția datelor cu caracter personal, realizată de 2 specialiști de la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Reprezentanții Cancelariei de Stat au prezentat instrumentele de finanțare a proiectelor APL din surse externe. Iar, specialiștii de la Centrul de Guvernare Electronică au demonstrat serviciile guvernamentale electronice reutilizabile. În același context, administratorul Î.S.MoldData – Dorian Bodiu, a vorbit despre zona “.MD” pentru APL: penetrabilitate, deziderate și realități. S-a discutat despre problemele autorităților locale în procesul de creare și dezvoltare a paginilor web, mentenanța e-mailurilor oficiale.

  Managerul de proiecte și Consultantul IT, PNUD Moldova – Olesea Cazacu și Eugen Plătiță, au prezentat instrumentele IT pentru APL, dezvoltate în cadrul proiectelor implementate de PNUD Moldova. De asemenea, au fost prezentate rezultatele programului Novateca în Republica Moldova și au fost anunțate următoarele activități în cadrul programului.

  Experții din țările Visegrad: Polonia, Slovacia, Republica Cehă au venit cu mai multe sugestii privind implementare e-serviciilor la nivel local prin exemplificarea experiențelor avute de aceste țări.

  Un subiect de interes pentru reprezentanții APL la eveniment a fost “Registrul Gospodăriilor. Abordare conceptuală“, prezentată de Mihai Grecu – Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale al AȘM.

  Directorul IDSI al AȘM – dr. Igor Cojocaru a prezentat serviciile inovative ale IDSIcare pot fi oportunități pentru APL, servicii precum turul virtual, administrare rețele, dezvoltarea sistemelor informaționale, pagini web etc.

  Conform chestionarelor de evaluare, majoritatea participanților au apreciat la maxim nivelul de organizare al seminarului și consideră utile prezentările realizate și aplicabile cunoștințele/informațiile acumulate.

  IDSI aduce sincere mulțumiri partenerilor: Academia de Științe, Cancelaria de Stat, CNPDCP, Centrul de Guvernare Electronică, Î.S MoldData, programul Novateca, PNUD Moldova; experților din țările Visegrad, echipei de organizare a IDSI și Fondului Internațional Visegrad.

  Seminarul din 24-25 noiembrie este activitatea de încheiere a proiectului DISCUS, care are durata de un an – 2015. În total au fost organizate 4 evenimente: 2 ateliere de lucru și 2 seminare; 2 vizite de studiu: în Polonia și în Slovacia. La evenimentele proiectului DISCUS din 2015 au participat în total aprox. 300 de participanți din 33 raioane ale RM, reprezentanți ai sectorului academic, guvernamental, ai societății civile, ai mass-mediei.

   Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale al AȘM este unica organizație din sfera științei și inovării din Republica Moldova, care este certificată în conformitate cu 4 standarde ISO: ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001.


    Ultima modificare:  04-12-2015 14:48:04